Stowarzyszenie Praworządny Sulechów świętuje swoje 20-lecie

19 listopada miała miejsce uroczystość związana z dwudziestoleciem istnienia Stowarzyszenia Praworządny Sulechów. Organizacja ta współpracuje z wieloma różnymi podmiotami, do których można zaliczać chociażby Diecezjalny Instytut Akcji Akcji Katolickiej.

Podczas obchodów rocznicy członkowie PS wspominali swoje osiągnięcia i podsumowywali działalność. Otrzymali oni również list gratulacyjny od burmistrza Wojciech Sołtysa. W jego imieniu odczytała go wiceburmistrz Magdalena Klucznik.

Praworządny Sulechów wielokrotnie nie zgadzał się z władzami miasta w określonych kwestiach. Mimo to wiceburmistrz przyznaje, że ceni sobie wspólną zdolność znajdywania złotego środka, co wielokrotnie przyniosło miastu pożytek.

PS niezależny od żadnej z opcji politycznych

Stowarzyszenie ma tę zaletę, że nie jest zależne od żadnej z istniejących opcji politycznych. Jego członkowie nigdy nie próbowali się nikomu przypodobać i zawsze starali się działać na rzecz spraw, które są im ważne na sercu.

Zwrócił na to uwagę między innymi Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra. Podczas opisywania rysu historycznego regionalnej samorządności posłużył się SP jako przykładem unikalnego i niezależnego środowiska.