Zaczęto prace renowacyjne w sulechowskim kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

W Sulechowie rozpoczęły się prace remontowe w kościele noszącym wezwanie Podwyższenia Krzyża Świętego. Przewiduje się, że prace potrwają aż do października tego roku. W związku z tym zmianie uległ tryb odbywania mszy świętych – w dni powszednie będą one odprawiane w sali katechetycznej, zaś weekendowe dodatkowo w Kościele Garnizonowym.

Gmina Sulechów jest stroną umowy dotyczącej przyznania dotacji na przeprowadzenie inwestycji pt. „Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie przy Placu Kościelnym”. Dokonano również wyboru wykonawcy inwestycji poprzez konkurs ofertowy i zawarto z nim umowę. Koszt całości projektu wynosi 405,5 tysiąca złotych, z czego 397 tysięcy pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład, natomiast 8,1 tysiąca to wkład własny gminy Sulechów.

Koszty dodatkowe związane z realizacją projektu, jak choćby nadzór dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki z ramienia parafii, niezbędna tablica informacyjna, zakup nowych elementów wyposażenia kościoła czy prace dodatkowe nieuwzględnione w projekcie, będą pokryte z funduszy własnych parafii.

Owa inwestycja umożliwi odnowienie wnętrza świątyni, co przyczyni się do podniesienia jej estetyki i funkcjonalności. Ponadto, wzrośnie jej wartość jako zabytku o znaczeniu kulturowym.