Sulechowski Szpital Powiatowy otrzymał nowoczesną aparaturę medyczną

Placówka medyczna zlokalizowana w Sulechowie została wyposażona w nowatorski sprzęt diagnostyczny, na który składają się tomograf komputerowy oraz urządzenie ultrasonograficzne. Środki finansowe, dzięki którym możliwy był zakup tych urządzeń, zostały pozyskane od różnych organów administracji publicznej, takich jak wojewoda, marszałek czy starosta zielonogórski. Dzięki temu inwestycji, pacjenci szpitala nie będą zmuszeni do długiego oczekiwania na przeprowadzenie niezbędnych badań. Oficjalne inauguracyjne otwarcie pracowni, w których zainstalowane zostały nowo zakupione urządzenia, miało miejsce jednego czwartkowego popołudnia.

Mimo iż szpitale powiatowe nie podlegają bezpośredniej jurysdykcji marszałka województwa, to fundusze z budżetu urzędu marszałkowskiego często są kierowane właśnie do takich placówek. Warto doceniać każdy przekazywany środek finansowy służący poprawie stanu ochrony zdrowia w województwie lubuskim – podkreślał Grzegorz Potęga, zasiadający w zarządzie województwa lubuskiego. Istotności tej inwestycji dodaje fakt, że zaspokaja ona potrzeby medyczne wszystkich mieszkańców powiatów naszego województwa.

Szpital w Sulechowie oprócz aparatu do ultrasonografii otrzymał także nowoczesny tomograf komputerowy. Ten zakup możliwy był dzięki zaangażowaniu finansowym zarówno wojewody, jak i organów powiatu zielonogórskiego. Wicewojewoda Tomasz Nesterowicz zwrócił uwagę na to, jak ważna jest współpraca między rządem a samorządami – dzięki wspólnemu działaniu można osiągnąć wiele korzyści dla społeczności lokalnej.