Podpisanie umowy na modernizację systemu uzdatniania wody w Moryniu

Potwierdzono podpisanie umowy między burmistrzem miejscowości Moryń, Józefem Piątkiem, przedstawicielem firmy Harmony Home Krzysztof Tarnowski Spółka Jawna z Sulechowa, Krzysztofem Tarnowskim. Umowa dotyczy realizacji projektu mającego na celu „Modernizację ujęcia wody w miejscowości Moryń”.

Inwestycja ta jest często dofinansowana z funduszy pochodzących z rządowego programu „Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. Przedmiotem tego zadania jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Moryniu.

Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi 3 840 000,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 3 648 000,00 zł, a wkład własny to 192 000,00 zł.

Jednym z kluczowych celów tej inwestycji jest poprawa wydajności stacji uzdatniania wody, co przyczyni się do zwiększenia jakości dostarczanej wody i tym samym poprawy zdrowia obywateli, którzy będą korzystać ze zdrowszej wody.

Celem inwestycji jest także zapewnienie bezpieczeństwa pracy w stacji uzdatniania wody poprzez wizualizację i monitoring pracy różnych elementów układu technologicznego. Pozwoli to na monitorowanie terenu stacji, przesyłanie danych o przepływie, ciśnieniu i pracy urządzeń oraz zapisywanie danych z monitoringu stacji w Moryniu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu.