Ochotnicze Straże Pożarne z Sulechowa rywalizują w zawodach sportowo-pożarniczych

Na terenie Sulechowa ma miejsce wydarzenie, które łączy elementy sportu i pożarnictwa. Są to zawody, które gromadzą jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z całej gminy. W rywalizacji uczestniczą ochotnicy z takich miejscowości jak Cigacice, Pomorsko czy Brody, ale również strażacy z Mozowa i Kij.

Komendant OSP na terenie gminy Sulechów, Radosław Stachowski, podkreśla wagę tego wydarzenia. Jak mówi, zawody te są przede wszystkim doskonałą okazją do integracji dla wszystkich ochotników z różnych części gminy.

W rywalizacji bierze udział nie tylko starsze pokolenie strażaków, ale również młodzież z OSP. Maksymilian Koperski, który sprawuje funkcję kierownika biura zarządzania kryzysowego w starostwie powiatowym w Zielonej Górze, podkreśla, że uczestnicy zostaną wystawieni na próbę w kilku konkurencjach.

Marta Iłczyk, inspektor do spraw zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Sulechów, podkreśla istotność jednostek OSP dla lokalnej społeczności. Zwraca uwagę na to, że w gminach takich jak Sulechów to właśnie ochotnicy są pierwsi na miejscu zdarzenia, co czyni ich niezwykle ważnym elementem systemu bezpieczeństwa.