Dzień Solidarności i Wolności w Sulechowie: Upamiętnienie i refleksja

Od momentu, gdy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności, to święto jest obchodzone już od kilkunastu lat. W tym roku ceremonię upamiętniającą ten dzień zorganizowano także w Sulechowie. Delegacje samorządowe Gminy Sulechów wzięły udział w obchodach, a czołowe miejsce zajmowali dr Radosław Murkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej, oraz Magdalena Klucznik, Zastępca Burmistrza. Inicjatywę wsparli również przedstawiciele Stowarzyszenia Praworządny Sulechów, z Prezesem Jackiem Wykrętem na czele, oraz Bogusław Malicki, który był pierwszym Przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w 1989 roku. Obecna była także delegacja partii Prawo i Sprawiedliwość, która również złożyła wiązankę.

Podczas ceremonii odczytano list, którego autorką była Magdalena Klucznik. Zwrócono uwagę na wartości, które były inspiracją dla twórców „Sierpnia 80”, podkreślając, że powinny one stanowić fundament dla współczesnych działań na rzecz budowania teraźniejszości i przyszłości kraju. Bogusław Malicki wygłosił przemówienie okolicznościowe, podczas którego przedstawił skrót historii powstania Związku. Zaznaczył przy tym, że niektóre postulaty sierpniowe do dziś nie zostały w pełni zrealizowane.

Wspomniano też o kilku mieszkańcach Sulechowa, którzy za swoje zasługi dla wolności otrzymali w ostatnich latach Krzyż Wolności i Solidarności z rąk Prezydenta RP. Wśród nich byli: Bogusław Malicki, Eugeniusz Derlatka, Zygmunt Zamroziewicz, Andrzej Kieryło, Adam Kieryło i Marek Kuczyński.