Wspólnota Sulechowa zaangażowana w pomoc dla wioski Elerai w Tanzanii

Celem członków społeczności z Sulechowa było niesienie pomocy dla setek mieszkańców małej wsi Elerai położonej w Tanzanii. Postanowili zorganizować zbiórkę środków finansowych, które miałyby być przeznaczone na budowę studni. Wstępny plan zakładał, że przez okres jednego roku powinno udać się zgromadzić sumę 77 tysięcy złotych. Do tego szczytnego celu cała gmina Sulechów postanowiła przyłączyć swoje siły i dzięki ich zaangażowaniu obecnie brakuje jedynie 9 tysięcy złotych do realizacji planu.

Rodzina Mango, są przyjaciółmi jednej z pedagogów pracujących w Szkole Podstawowej numer 1 w Sulechowie, Ewy Gromiec. Wraz ze swoim mężem utrzymują oni regularny kontakt z mieszkańcami tanzańskiej wsi od stycznia 2022 roku. Przez ten kilkunastomiesięczny okres zdobyli wiele doświadczeń i wiedzy na temat codziennego życia tamtejszej społeczności. Ich egzystencja, choć pozbawiona wielu materialnych dóbr, różni się od naszej, ale niekoniecznie na gorsze – być może jest to życie pełne szczęścia mimo trudności.