Sąd i prokuratura umorzyły sprawę o naruszenie praw pracowniczych w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego

Postępowanie dotyczące oskarżeń o naruszanie praw pracowników, które miało miejsce w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku, zostało umorzone przez sąd oraz prokuraturę. Oskarżenia były skierowane przeciwko Wojciechowi Szadelowi, który pełnił wówczas funkcję dyrektora tej instytucji. Sprawa ta zyskała szerokie rozgłos i była szeroko komentowana na łamach Gazety Lubuskiej na przestrzeni ostatnich 18 miesięcy.

Zarzuty przeciwko Szadelowi wysunęła jedna z pracownic ośrodka, która oskarżała go o stosowanie mobbingu oraz podejmowanie działań mających na celu jej poniżenie przed innymi pracownikami. Lista domniemanych nieprawidłowości i incydentów, które miały mieć miejsce, była znaczna. W trakcie śledztwa, na wniosek prokuratury, policja przeprowadziła szereg przesłuchań z osobą pokrzywdzoną oraz innymi osobami wymienionymi w zawiadomieniu.

22 września 2022 roku, w reakcji na te zarzuty, w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego powołano komisję antymobbingową, która miała zbadać sprawę domniemanego mobbingu. Policja uzyskała dokumenty od Państwowej Inspekcji Pracy, które dotyczyły działań podejmowanych przez tę komisję. Według raportu PIP, opartego na anonimowych ankietach przeprowadzonych wśród pracowników ośrodka, nie stwierdzono sytuacji mobbingowych ani działań prowadzących do nierówności wśród pracowników. Jednak w protokole pokontrolnym zauważono, że wymaga poprawy komunikacja między kierownictwem a pracownikami, a także zidentyfikowano problemy wynikające z podziału personelu na dwie grupy.