Rozstrzygnięcia pierwszej sesji VII kadencji sejmiku województwa lubuskiego

Radni z województwa lubuskiego zakończyli dzisiaj swoje obrady na I sesji sejmiku VII kadencji. Sesja ta była dwukrotnie przerywana, a jej głównym celem było określenie składu prezydium sejmiku oraz zarządu województwa. W dniu dzisiejszym radni dokonali uzupełnienia składu zarządu. Pierwszym wybranym członkiem zarządu został Zbigniew Kołodziej.

Marszałek Marcin Jabłoński poinformował następnie, że Jacek Urbański, który początkowo był kandydatem na drugiego członka zarządu, wycofał swoją nominację. W odpowiedzi na to Jabłoński zaproponował Cezarego Wysockiego, należącego do Nowej Lewicy, jako kandydata na to stanowisko. Jednakże wszystkich radnych sprzeciwiło się tej kandydaturze.

Po tym marszałek Jabłoński postanowił ponownie zaproponować Jacka Urbańskiego na stanowisko członka zarządu województwa. 16 radnych poparło tę kandydaturę, podczas gdy 10 było przeciwko. W rezultacie udało się skompletować zarząd województwa.

Wicemarszałek Łukasz Porycki zdecydował się zakończyć swoją pracę w zarządzie województwa. Jak mówił w rozmowie z Radiem Zachód, opuszcza swoje stanowisko z podniesioną głową.